تماس با ما نقشه سایت سیستم RSS
پیش نویس اولیه استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی سازمان ایزو (ISO 45001) در دسترس قرار گرفت!



پیش نویس اولیه استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی سازمان ایزو (ISO) در دسترس قرار گرفت!

 ایزو 45001 که الزاماتی را در خصوص سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی تعیین نموده است به مرحله انتشار پیش نویس اولیه رسیده است. این پیش نویس استاندارد از استاندارد معروف OHSAS 18001  الهام گرفته است و به گونه ای طراحی شده است تا به سازمان ها و شرکت ها در سراسر دنیا در راستای ایمنی و بهداشت افرادی که برای آنان کار می کنند کمک نماید.
با دیوید اسمیت (David Smith) –مدیر کل کمیته توسعه استاندارد- در خصوص این موضوع مصاحبه ای انجام شده است که می تواند برخی از پرسش های ما را پاسخ دهد.

 برخی از تفاوت های عمده میان OHSAS 18001 و ISO 45001 چیست؟
به طور کلی هدف استاندارد جدید در مقایسه با OHSAS 18001 مشابه است و کسانی که با OHSAS 18001 آشنایی دارند متوجه تعداد زیادی از موضوعات مشابه  در استاندارد جدید ایزو خواهند شد. اما با این حال تعدادی تغییرات  و بهبود های جالب در خصوص قوانین جدید توسعه استاندارد های سیستم های مدیریتی  به وجود آمده است. برای مثال اکنون تمرکز بیشتری بر "مفهوم" سازمان و همچنین نقش بیشتر مدیریت ارشد و رهبری وجود دارد.

"مفهوم" سازمان به چه معنا است؟
 در استاندارد جدید سازمان باید نگاه خود را فراتر از موضوعات ایمنی و بهداشت ضروری خود ببرد و انتظارات جامعه بزرگتر از خود را نیز به حساب آورده و برآورد نماید. سازمان ها باید به پیمانکاران و تامین کنند گان خود نیز توجه داشته باشند برای مثال به این نکته توجه داشته باشند که کار آنان چگونه ممکن است همسایگان آنان در محیط اطراف را تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع بسیار فراتر از آن چیزی است که تنها به شرایط درونی کارکنان تمرکز می شود و بدین معنا است که سازمان می تواند ریسک ها را به بیرون سازمان ها واگذار نماید.

 نقش رهبری سازمان اکنون چگونه متفاوت شده است؟
 ایزو 45001 تاکید می کند که جنبه های مختلف ایمنی و بهداشت شغلی اکنون در تمام سیستم مدیریت سازمان وارد شده است و نیازمند توجه بیشتری از سوی مدیریت و رهبری است. این موضوع می تواند یک تغییر بزرگ برای کسانی که اکنون مسئولیت را به مدیری ایمنی خود تفویض کرده اند باشد. ایزو 45001 الزام می نماید تا جنبه های ایمنی و بهداشت بخشی از سیستم مدیریت کلی باشد نه فقط یک موضوع اضافه شده.

 OHSAS 18001 یک استاندارد فراگیر و موفق است.  چرا سازمان ایزو یک استاندارد جدید را تدوین می کند؟
 دلایل زیادی در خصوص این موضوع برای استفاده از سیستم ایزو وجود دارد. اولا بسیاری از سازمان ها اکنون از تعدادی استاندارد های مدیریت ایزو استفاده می کنند بنابراین ابزار ایمنی و بهداشت شغلی می تواند به راحتی با این سیستم ها ادغام و یکپارچه شود. به طور خاص تر این استاندارد بر روی یکپارچگی آسان با ایزو 14001 تمرکز کرده است زیرا بسیاری سازمان ها به خصوص کسب و کار های کوچک یک فرد مسئول برای نگهداری هر دو سیستم ایمنی و محیط زیست دارند. در هر صورت یکی از موارد عالی در خصوص این پروژه ایزو مشارکت گسترده ای از سازمان ها و کشورها است. مشارکت از کشور های مختلف در سراسر دنیا، اروپا، آمریکا و همچنین آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی کمک می کند تا ابزاری به وجود آید که برای همگان کاربرد دارد. همچنین در تدوین این استاندارد مشارکت گسترده و قوی ای از سازمان جهانی کار (ILO) که در این خصوص این موضوع خبره بوده و دیدگاه ارزشمندی جهت ارائه دارند. با وجود ذینفعان بی شمار کار تدوین این استاندارد کار آسانی نیست و مخالفت هایی وجود دارد. اما وجود افراد بسیار زیاد این امید را می دهد که ابزاری به وجود می آید که می تواند توسط هر سازمانی با هر چارچوبی در هر کشوری به کار برده شود.

 مزایای اصلی استفاده از این استاندارد جدید برای کاربران جدید چیست؟
در صورت استقرار سیستم و ساختار پیشنهادی آن و همچنین عملکرد مناسب، سازمان ها می توانند ریسک های ناشی از صدمات افرادی که برای آنان کار می کنند را کاهش دهند. بر اساس گزارش سازمان ILO امسال در حدود 2.3 میلیون نفر در اثر صدمات و بیماری های شغلی در سال 2013 جان خود را از دست داده اند. این آمار ناگواری است و بار سنگینی را بر دوش جامعه می گذارد. استقرار قدرتمند سیستم ایمنی و بهداشت شغلی به سازمان ها در کاهش صدمات و بیماری ها کمک می نماید و گاهاً موجب کاهش هزینه های بیمه شده و همچنین هنگامی که افراد می بینند که نیاز هایشان در نظر گرفته می شود منجر به ایجاد فرهنگ مثبتی  در سازمان خواهد شد.




شاخه مطلب
 




سه شنبه 3 آذر 1394 - 12:55:01|مقالات |  نسخه مناسب برای چاپ

         اخبار تازه :
مقالات