تماس با ما نقشه سایت سیستم RSS
ایزو 21500:2012 - راهنمایی برای مدیریت پروژه 
 
 
سازمان بین المللی استاندارد (ISO) ایزو 21500 را برای راهنمایی در زمینه مدیریت پروژه جهت پشتیبانی از از هر نوع پروژه که می تواند توسط هر سازمانی به کار گرفته شود ارائه نموده است. این استاندارد توضیحات سطح بالایی از فرایند ها و مفاهیم را پیشنهاد می دهد که می تواند به عنوان یک نمونه موفق برای مدیران پروژه مفید واقع شود. همچنین این استاندارد فارغ از اندازه، پیچیدگی و زمان هر پروژه در یک سازمان چه دولتی و چه خصوصی میتواند تاثیر مثبت بگذارد.پروژه ها ممکن است به فاز هایی که توسط صاحب پروژه مشخص می شود سازمان یابند و این در حالی است که به توالی منطقی فاز های پروژه مجموعا چرخه عمر پروژه می گویند.هنگامی که مدیریت  پروژه ها در طول چرخه عمر یک پروژه انجام می شود، این فرایند ها می توانند با یکدیگر تداخل و ارتباط داشته باشند.  این فرایند ها می تواند برای کل پروژه یا فاز های جداگانه یا هردو مورد استفاده شوند.ایزو 21500 تنها فرایند های مدیریت پروژه را توصیف می کنند. ساختار این استاندارد شامل 3 دامنه مهم می شود: 5 گروه فرایندی - هر کدام از گروه های فرایندی شامل فرایند های به خصوصی است که قابلیت تطبیق با هر نوع از پروژه و یا فاز های پروژه را دارد. معمولا این گروه ها در هر فاز پروژه تکرار می شوند . معمولا فرایند ها از طریق اهداف، شرح جزئیات ، ورودی های اولیه و خروجی ها به عنوان محصول نهایی مدیریت پروژه شناسایی می شوند. در اجرا بیشتر بخش های فرایندها به نحوی با هم همزمانی یا تداخل دارند.

  
  • 10 گروه موضوعی - شامل فرایند هایی است که در هر پروژه یا فاز های پروژه بدون وابستگی به صنعتی خاص اعمال می شود.هر کدام از این فرایند ها دارای  هدف، شرح و ورودی و خروجی هستند که بهم وابسته اند .
 
  • 39 فرایند - که به عنوان المان ها ی جداگانه که دارای روابط تعریف شده می باشند ارائه شده اند. همانطور که در بخش گروه های فرایندی ذکر شد در اجرا بیشتر بخش های فرایند ها به نحوی بایکدیگر همزمانی و تداخل دارند در حالی که فشرده سازی عملی فرآیندهای مختلف برای یک پروژه خاص در اختیار سازمان های فردی انجام میگیرد.
ایزو 21500 دارای باید و نباید های اجباری نمی باشد و صرفا یک الگوی خاص برای مدیریت پروژه را فراهم نمیکند. جدای از مخاطبان هدف این استاندارد نظیر مدیران ارشد، حامیان مالی  پروژه، مدیران پروژه و تیم ها ی مدیریت پروژه، این استاندارد توسعه دهندگان استاندارد های سازمانی را که به عنوان سطح مرکزی سازمان با سایر افراد سازگار هستند نیز مخاطب قرار می دهد. 
Initiating
Closing
Controlling
Implementing
Planning
شاخه مطلب
 
دوشنبه 23 تير 1393 - 16:59:29|مقالات |  نسخه مناسب برای چاپ

         اخبار تازه :
مقالات