تماس با ما نقشه سایت سیستم RSS
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS) 

  گفته می شود بزرگترین چالش سازمانها، تغییر ساختار، تغییر قوانین کسب وکارسازمان و تغییر فرآیندهای سازمانی میباشد. در نتیجه نیاز به یک روش و سیستمی برای تعریف، مدیریت، تحلیل و بهینهسازی فعالیتهای کسب وکار احساس میشود . "مدیریت فرآیندهای سازمانی" درباره این موضوع بحث میکند که کلیه فرآیندها و همه راههایی که به مشتری ختم میشود تحت کنترل درآیند. در گذشته مرسوم بود که برای هر یک از این فرآیندها، سیستم‌های جداگانه‌ای در محدوده آن فرآیندتهیه می‌شد که به سیستم‌های جزیره‌ای معروف بودند، ولی مشکلاتی اساسی به مرور زمان با این نوع نگرش حاصل می‌شد که یکی از بزرگ‌ترین آن‌ها این بود که چون هر یک از سیستم‌ها برای یک فرآیند خاص تهیه می‌شدند، اتصال سیستم‌ها به یکدیگر مشکل یا حتی غیرممکن بود و از طرفی چون دید طراحی سیستم‌ها در مورد بخشی از سازمان و نه کل آن بود، این سیستم‌ها اهداف کلی سازمان را به نحو مطلوب برآورده نمی‌کردند. بدین‌صورت ایده سیستم‌های یکپارچه سازمانی به وجود آمد. در این دیدگاه برای سازمان یک سیستم متشکل از تعدادی زیرسیستم مستقل، ولی مرتبط با هم طراحی می‌شد که مشکلات مذکور را مرتفع می‌ساخت. با این حال یک مشکل اساسی که هنوز هم خودنمایی میکرد، حجم زیاد کار برای طراحی و پیادهسازی این سیستم‌ها بود به این‌صورت (Business Process Management) BPMمطرح شد که با داشتن الگوهای متعدد مورد نیاز سازمان‌ها، روشی یکپارچه برای تعریف، اجرا و مدیریت فرآیندهای کسب وکار سازمان‌ها را ارایه می‌کرد و با استفاده از متدها و ابزارهای خاص خود حجم کار توسعه راه‌حل‌های اطلاعاتی برای سازمان‌ها را به حداقل می‌رساند.

BPM چیست؟
به طور خلاصه «مدیریت فرآیند کسب کار»(BPM) رویکردی برای شناسایی، طراحی، اجرا، مستندسازی، پایش و کنترل فرآیندهای سازمان می باشد. "مدیریت فرآیند کسب کار" حاکمیتی را در سازمان، برای افزایش چابکی و کارایی، فراهم می آورد و به سازمان اجازه می دهد بتواند عملیات سازمان را با اهداف راهبردی، هم راستا نماید. با بکارگیری یک «سیستم مدیریت فرآیند کسب کار» سازمان قابلیت پیدا می کند در «هر زمان ، هر تغییری » را ایجاد نماید و این زمینه ساز پیشرفت مستمر می باشد.
هدف BPM را میتوان طراحی، اجرا و بهبود فعالیت های بین واحد های سازمانی دانست که در آن اشخاص، سیستم های اطلاعاتی و افراد به هم پیوند می خورند. همچنین به لحاظ راهبردی BPM را می توان برای مدیریت و بهبود عملکرد یک کسب و کار، از طریق بهینه سازی مداوم فرآیندهای کسب و کار در یک چرخه از مدل سازی، اجرا و اندازه گیری دانست.
 سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS) چیست؟ یا همان BPMS (Business Process Management System) را میتوان نقطه اوج همه تجربیات مشترک، تفکرات و پیشرفتهای حرفه ای در مدیریت کسب و کار طی چند دهه اخیر دانست. BPMS مجموعهای از روشها، ابزارها و فناوریهایی است که برای طراحی، اجرا، تجزیه و تحلیل و کنترل فرآیندهای عملیاتی کسب و کار استفاده میشود و در آن اشخاص، سیستمهای اطلاعاتی و افراد به هم پیوند میخورند بطوری که مشخص کننده این است که "چه زمانی، چه فردی، چه کاری" را به انجام برساند. از آنجا که فرآیندهای تجاری کلید موفقیت هر سازمان میباشد، داشتن یک سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار قوی در سازمان حائز اهمیت است. زیرا سازمان را قادر میسازد تا فرآیندهای کسب و کار جدیدی را ایجاد کند و فرآیندهای موجود را مطابق با تغییرات محیطی بهبود بخشد. جایگاه BPMS در سازمان BPMS از قدرت و توانایی کافی برای مدیریت فرآیند برخوردار بوده و مولد فرآیند های سازمان محسوب می شوند. به تعبیری ساده تر هر فرآیند سازمان را می توان یک برنامه کاربردی دانست با این تفاوت که این برنامه کاربردی یک "نرم افزار فرآیند محور "  بوده و مشخص می نماید که در "چه زمانی، چه فردی، چه کاری " را به انجام برساند. از این روست که می توان"نرم افزارهاي مدیریت فرآیند های کسب و کار " را به عنوان زیرساخت نرم افزار سازمان در نظر گرفت زیرا هم خود مولد برنامه های کاربردی هستند و هم اینکه توانایی آنها در ساخت فرآیندها با چرخه توسعه سازمان، ارتباط مستقیم دارد. شما با داشتن سیستم مدیریت فرایندها ( BPMS ) یک سرمایه بزرگ در اختیار دارید که می توانید نرم افزارهای موردنیاز خود را بدون نیاز به برنامه نویسی ایجاد کرده و با سایر سیستم ها یکپارچگی ایجاد کنید. کارکردهای اصلی BPMS چهار فعالیت کلیدی در رابطه با یک BPMS وجود دارد که عبارتند از:
  1. تعیین فرآیندهای کاری
  2. مدیریت و نظارت بهنگام بر اهداف تنظیم شده فرآیندهای کاری
  3. زمان بندی دقیق فرآیندهای کاری و منابع مورد نیاز جهت اجرای هر نمونه از فرآیند کاری
  4. تغییر دینامیک فرآیندهای کاری و نمونه های آن دسته از فرآیندهای کاری که در حال بررسی هستند تا در تجارت سازمان درگیر شوند.
اهم دستاوردهای مجهز شدن به BPMS - افزایش بهر ه وری در سازمان - كاهش زمان و هزینه و حجم پياد هسازي فرآيندها و سیستم ها - اعمال سریع و آسان تغییرات سازمانی (چابکی سازمان ( - یکپارچه سازي سیستم های سازمان، فرآیندها و خدمات - افزايش رضاي تمندي مشتريان و ارباب رجوع - بهبود تعاملات بین واحدهای سازمانی - امکان شناسایی گلوگاه ها و اصلاح فرآیندها - تهیه گزارش ها و تحلیل هاي اجرایی و مدیریتی - اجراي اتوماتیک تعداد قابل ملاحظه ای از وظایف - کاهش زمان ارائه محصولات یا خدمات جدید - تسریع هماهنگی میان قوانین و محیط کاري -کمک به توسعه برنامه هاي کاربردي با استفاده از ابزارهاي گرافیکی - کنترل و پایش کارایی کسب و کار   منبع: شرکت فراگستر


شاخه مطلب
 
يكشنبه 3 شهريور 1392 - 11:10:38|مطالب ویژه |  نسخه مناسب برای چاپ

         اخبار تازه :
مقالات